• Logo
  • บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
    THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO.,LTD.
+66(2) 744 9911

  

About Us

Your water solution partner.

blog-1
รายละเอียดบริษัท

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2520 เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำที่ทำการจำหน่ายสารเคมีและเทคโนโลยีในการปรับสภาพน้ำ และบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก UKAS และ NAC บริษัทฯ มีทีมงานขาย นักเคมี และฝ่ายเทคนิคที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ 

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ บริษัทฯได้ดูแลลูกค้าโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการมากว่าสี่ทศวรรษ บริษัทฯได้ขยายกิจการอย่างมั่นคงเพื่อให้สามารถดูแลลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาปัญหาในทุกๆด้าน บริษัทฯมีทีมงานขายที่มีความรู้ มีทีมเทคนิคที่ลงมือให้ความช่วยเหลือ มีทีมนักเคมีที่ชำนาญการวิเคราะห์ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า บริษัทฯได้ทำการปรับปรุงธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ต้องการอย่างครบวงจร

จากการที่บริษัทฯได้ดำเนินการติดต่อกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทำให้บริษัทฯเข้าใจปัญหาและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถหาผลิตภัณฑ์เคมีที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังมีส่วนช่วยในการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯมีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำตาล โรงไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อีเล็คทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน เป็นต้น

     

  

 

บริษัทฯได้พัฒนาชื่อเสียงอย่างเป็นเลิศโดยยึดมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ช่วยแก้ปัญหาโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มีการไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบของลูกค้า บริษัทฯมุ่งมั่นเสนอโปรแกรมเคมีเพื่อการป้องกันและการแก้ปัญหาในระบบน้ำแก่อุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าทุกรายดูแลธุรกิจของตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องระบบน้ำ