News & FAQ
บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัย โควิด-19

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัย โควิด-19 โดยบริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 540 ลิตร เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ทุ่งชมพู  จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564