product

เคมีป้องกันการกัดกร่อนในท่อไอน้ำและท่อน้ำควบแน่น

ส่วนใหญ่การกัดกร่อนในระบบคอนเดนเสทเกิดขึ้นในค่า pH ที่ลดลงของคอนเดนเสทเนื่องจากการสลายตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอน้ำเข้าสู่คอนเดนเสทซึ่งเรียกว่าการกัดกร่อนของกรดคาร์บอนิก

เคมียับยั้งการกัดกร่อนจากกรด

สารยับยั้งการกัดกร่อนจากกรดบนพื้นผิวโลหะระหว่างการทำความสะอาดอุปกรณ์

สารโพลิเมอร์ประจุลบ

โพลีเมอร์ประจุลบ มีค่าน้ำหนักโมเลกุลสูงและความเข้มของประจุในระดับสูง ช่วยเร่งการตกตะกอนของสารแขวนลอย

สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน

สารช่วยดูดซับความชื้นและน้ำมันได้ดีมาก เมื่อผสมเพียงเล็กน้อยในส่วนผสมของอาหารผงจะช่วยป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน

เคมีป้องกันฟองในหม้อไอน้ำ

เป็นสารป้องกันฟองในหม้อไอน้ำ ควบคุมการเกิดฟอง และปัญหา Carry over ในหม้อไอน้ำทุกชนิด

เคมีป้องกันตะกรันในระบบหม้อไอน้ำ

เคมีป้องกันตะกรันในระบบหม้อไอน้ำ ป้องกันการตกตะกอนของเกลือแร่ที่ตกผลึกซึ่งก่อตัวเป็นตะกรันภายในหม้อไอน้ำ และยังปกป้องพื้นผิวโลหะจากการกักร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

เคมียับยั้งการกัดกร่อน

เคมียับยั้งการกัดกร่อนเป็นวัสดุที่ยึดหรือเคลือบผิวโลหะให้ฟิล์มป้องกันหรือขัดขวางซึ่งจะหยุดปฏิกิริยาการกัดกร่อน มักใช้เคลือบชั่วคราวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนในระหว่างการจัดเก็บและการจัดส่งและระหว่างปฏิบัติงาน

จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและไม่เป็นอันตรายและใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติที่ปลอดภัยเพื่อให้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายภาคส่วนรวมถึงกระบวนการอุตสาหกรรมและการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้ง

ปั๊มจ่ายสารเคมี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email : sales@tcesolutions.com

เคมีป้องกันตะกรันในระบบ R/O

สารแคมีสำหรับระบบรีเวิร์สออสโมซิสที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันควบคุมการก่อตัวขนาดอนินทรีย์ ก่อนที่น้ำป้อนจะเข้าสู่เยื่อแผ่นรีเวิร์สออสโมซิส

เคมีป้องกันตะกรันในหม้อต้ม

เคมีป้องกันการเกิดตะกรันในชุดหม้อต้ม (Evaporator) และช่วยให้ตะกรันที่เกิดขึ้นไม่จับตัวกันแน่น ซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการทำความสะอาดและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

น้ำยาทำความสะอาด Fincoil

น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน ไขมัน ฝุ่นละออง สำหรับอุปกรณ์อลูมิเนียม Fin Coil, Fin ในระบบปรับอากาศ

เคมีล้างคราบตะกรัน

เคมีสำหรับงานล้างตะกรัน ซึ่งมีสารป้องกันการกัดกร่อนที่ผิวโลหะ

เคมีควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

ไบโอไซด์ใช้ในการควบคุมแบคทีเรียในระบบน้ำหล่อเย็น การไม่ใช้ไบโอไซด์ในน้ำหล่อเย็น อาจนำไปสู่การสะสมของแบคทีเรียและภายใต้คราบสกปรกอาจจะพบการกัดกร่อนที่เกิดจากแบคทีเรียสะสม

เคมีระบบ Chilled Loop

ระบบทำความร้อนและความเย็นของวงจรปิดต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรักษาสภาพของน้ำที่ถูกต้องตลอดเวล สามารถทำได้โดยใช้สารยับยั้งเพื่อควบคุมการกัดกร่อน การปนเปื้อนและรักษาการไหลและถ่ายเทความร้อน

สารโพลิเมอร์ประจุบวก

สารเร่งการตกตะกอนชนิดประจุบวกมีค่าน้ำหนักโมเลกุลสูง ใช้ในการแยกของแข็งและของเหลวออกจากกันในระบบ

สารโพลิเมอร์ที่ไม่มีประจุ

สารเร่งการตกตะกอนชนิดไม่มีประจุ มีค่าน้ำหนักโมเลกุลสูง

เคมีลดฟอง

การเกิดฟองที่ไม่ต้องการอาจเป็นปัญหาในการใช้งานเชิงพาณิชย์การผลิตและกระบวนการอุตสาหกรรมดังนั้นจึงต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างระมัดระวังเพื่อลดหรือกำจัดผลกระทบ

สารเคมีกันซึมน้ำมัน

สารเคมีนี้ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันและไขมันผ่านพื้นผิวกระดาษ ซึ่งถูกนำไปใช้มากในอุตสาหกรรมกระดาษที่มีการสัมผัสอาหาร

เคมีพักใส

เคมีพักใส ใช้ในกระบวนการพักใส

เอนไซม์

เอนไซม์ นำไปใช้กับน้ำเชื่อม

เคมีช่วยเคี่ยว

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดความหนืด

เรซินลดสี

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดค่าสีของน้ำเชื่อม

R/O Biocide

ไบโอไซด์สำหรับการฆ่าเชื้อ RO และระบบกรองและเมมเบรน (UF) มีประสิทธิภาพมากที่สุดในฐานะที่เป็นยาฆ่าเชื้อ ควบคุมเชื้อราและสาหร่าย ส่งผลให้เมมเบรนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความถี่ในการทำความสะอาด

อุปกรณ์เติมสารเคมี

ปั๊มเติมสารเคมี และถัง

สารกรอง

สารกรองเรซินประจุบวก ประจุลบ, สารกรองคาร์บอน และสารกรองทราย

เครื่องกรอง

เครื่องกรองน้ำอ่อน เครื่องกรองคาร์บอน เครื่องกรองทราย

สารลดฟอง

ยับยั้งการเกิดฟองในกระบวนการทำน้ำเชื่อมและกากน้ำตาล

Antiscale for Cooling

Multi-duty cooling water treatment for corrosion, scale and fouling control.

Biocide

Feed directly into the cane juice

เคมีกำจัดออกซิเจน

เคมีกำจัดออกซิเจนช่วยในการลดระดับออกซิเจนในระบบ ช่วยรักษาและยืดอายุการใช้งานของหม้อไอน้ำ ทั้งนี้ เคมีกำจัดออกซิเจนมีหลายประเภทที่ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย

เคมีควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อลีจีโอเนลลา

น้ำในระบบทำความเย็นส่งเสริมให้เกิดสภาวะการเติบโตที่เหมาะสมสำหรับแบคทีเรียหลายชนิดรวมถึง Legionella spp

เคมีป้องกันตะกรันในระบบหล่อเย็น

เคมีป้องกันได้ทั้งการกัดกร่อน ตะกรัน และสิ่งสกปรกในระบบหล่อเย็น

น้ำยาฆ่าเชื้อในลูกหีบ

น้ำยาฆ่าเชื้อในลูกหีบ ป้อนเข้าสู่น้ำอ้อยโดยตรง

เคมีป้องกันสนิมในระบบหม้อไอน้ำ

เคมีป้องกันสนิมในระบบหม้อไอน้ำ ป้องกันการตกตะกอนของเกลือแร่ที่ตกผลึกซึ่งก่อตัวเป็นตะกรันภายในหม้อไอน้ำ และยังปกป้องพื้นผิวโลหะจากการกักร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

เคมีป้องกัน สนิมในระบบหล่อเย็น

เคมีป้องกันได้ทั้งการกัดกร่อน ตะกรัน และสิ่งสกปรกในระบบหล่อเย็น