อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

  • กลุ่มโรงแรม
  • กลุ่มโรงพยาบาล
  • กลุ่มอาคารสำนักงาน, ศูนย์ประชุม, ศูนย์การค้า
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
  • กลุ่มเอทานอล
  • กลุ่มโรงไฟฟ้า
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มอาคารสำนักงาน, ศูนย์ประชุม, ศูนย์การค้า

ตลาดการเช่าสำนักงานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีบางช่วงที่เศรษฐกิจชลอตัวลง โดยส่วนใหญ่จะมีพื้นที่เช่าขนาด 100 ตารางเมตรขึ้นไปมีราคาโดยประมาณอยูที่ 500 บาท ต่อตารางเมตร อาคารสำนักงาน จะอยู่บนถนนสายสำคัญต่างๆ ได้แก่ สาธร, สีลม, พระรามสี่,เพลินจิตร, สุขุมวิท, อโศก-รัชดา, บางนา, พหลโยธิน ส่วนศูนย์ประชุมและศูนย์การค้าจะมีอยู่ทั้งในใจกลางเมืองและชานเมือง พื้นที่ของทั้งอาคารหรือศูนย์ประชุมต่างๆจะมีตั้งแต่ 10,000 จนถึง 150,000 ตารางเมตร มีอาคารสำนักงานหลายแห่งได้มอบหมายให้บริษัทผู้ชำนาญการบริหารสำนักงาน ทำการบริหารพื้นที่ โดยเน้นการบริหารที่ประหยัด มีความปลอดภัยสูง และให้ความสะดวกสบายกับผู้ทำงานและผู้ที่มาติดต่องาน

ระบบปรับสภาพน้ำที่มีใช้ในอาคาร สำนักงาน, ศูนย์ประชุม, ศูนย์การค้า จะประกอบด้วย

1.เครื่องกรองน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำประปาหรือน้ำบาดาลก่อนนำไปใช้ในอาคาร

2.ระบบทำความเย็นในแต่ละอาคารจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ Split type, Air Cool, Water Cool แต่สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆจะใช้เป็น Central Air Condition ซึ่งมี Cooling Tower, Condenser และ Chilled System ซึ่งต้องการระบบปรับสภาพน้ำอย่างดี และด้วย TCE Package Treatment สำหรับ Cooling System ซึ่งประกอบด้วยการเติมเคมีภัณฑ์โดยใช้ Chemical Feeder เพื่อป้องกันตะกรันและการสึกกร่อน การป้องกันตระไคร่น้ำ , การควบคุมให้น้ำใสด้วย Water Circulating Filter และมี Conductivity Meter ตรวจวัดความเข้มข้นก่อนระบายทิ้งด้วย Automatic bleed off การเติมเคมีภัณฑ์เป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันสนิมและการสึกกร่อนในระบบน้ำเย็น

3.การบำบัดน้ำทิ้ง น้ำทิ้งจากอาคารถือเป็น Domestic Waste ระบบบำบัดทำได้โดยการเลี้ยงตะกอน เติมอากาศและจุลินทรีย์ช่วยการย่อยสลายก่อนนำไปฆ่าเชื้อโรคและปล่อยทิ้ง ก่อนปล่อยทิ้งจะตรวจวิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, DS, Settle-able Solids ,Sulfide, TKN, Oil & Grease ให้ถูกต้องตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

4.งานบริการและการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อื่นๆ เช่น งานวิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์เชื้อ Legionella งานล้างตะกรันใน Condenser งานฉีดล้าง Cooling Tower งานเปลี่ยนถ่ายสารกรอง งานวัด Coupon test