ผลิตภัณฑ์

เคมีควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อลีจีโอเนลลา

สารเคมียับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องราเมือก สามารถฆ่าเชื้อ Legionella Bacteia และสามารถป้องกันตะไคร่น้ำในระบบหล่อเย็น เป็นสารที่สลายได้ในธรรมชาติ

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com