ผลิตภัณฑ์

เคมีป้องกันสนิมในระบบหม้อไอน้ำ

เคมีป้องกันสนิมในระบบหม้อไอน้ำ ป้องกันการเกิดสนิมในหม้อไอน้ำ ช่วยไม่ให้เกิดการจับตัวของสนิมที่ผิวโลหะและให้สนิมกระจายตัวเป็นสนิมแขวนลอย รวมทั้งสามารถยับยั้งการกัดกร่อนและการเกิดสนิมได้ดี

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com