ผลิตภัณฑ์

สารโพลิเมอร์ประจุบวก

สารเร่งการตกตะกอนชนิดประจุบวกมีค่าน้ำหนักโมเลกุลสูง และความเข้มของประจุในระดับสูง ใช้ในการแยกของแข็งและของเหลวออกจากกันในระบบพักใส ระบบเพิ่มความเข้มของตะกอน ระบบตะกอนและเครื่องรีดตะกอน

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com