ผลิตภัณฑ์

เคมียับยั้งการกัดกร่อน

เคมียับยั้งการกัดกร่อน เหมาะสำหรับงานเก็บรักษาหม้อไอน้ำ เป็นสารเคมีป้องกันการกัดกร่อนหรือลดอัตราการกัดกร่อนเพื่อให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com