News & FAQ
ผลของประสิทธิภาพในการลดสีและ ash ที่หม้อเคี่ยว B หากใช้ TL 47 จะเป็นอย่างไร?

ตอบ : ยังไม่เคยมีการทดลอง ณ ขณะนี้ แต่คาดว่าเปอร์เซ็นต์ลดสีและ ash จะต่ำลง ถ้าใช้ที่หม้อเคี่ยว B เทียบกับการใช้ที่หม้อคี่ยว A ที่มีค่าสีสูงกว่า