News & FAQ
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโภคาภิวัฒน์ จ.สิงห์บุรี

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ที่วัดโภคาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 62 พร้อมทำกิจกรรม CSR ทาสีสนามกีฬา ป้ายชื่อโรงเรียน และโรงอาหาร พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอนพร้อมของที่ระลึกให้แก่ครูและนักเรียน และสุดท้ายมีการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างพนักงาน TCE กับ ครู-นักเรียน รร.วัดโภคาภิวัฒน์ เพื่อเป็นการฉลองสนาม