News & FAQ
ทางบริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด จำหน่ายสินค้าและบริการอย่างไร ?

ทางบริษัทเป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังนี้

1.เคมีสำหรับปรับสภาพน้ำ

-เคมีสำหรับหม้อไอน้ำ

-เคมีสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น

-เคมีสำหรับล้างระบบและบริการ

-เคมีช่วยตกตะกอนแยกของแข็งของออกจากน้ำ

2.งานตรวจวิเคราะห์และให้คำปรึกษา

3.งานระบบปรับสภาพน้ำ, อุปกรณ์ และเครื่องควบคุมปริมาณสารเคมีเพื่อให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่ควบคุม

4.เคมีภัณฑ์อื่นๆ