News & FAQ
โครงการกลุ่มทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และชุบชีวิตผ้าทอลาวครั่ง โดยใช้สีจากธรรมชาติ

โครงการกลุ่มทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และชุบชีวิตผ้าทอลาวครั่ง โดยใช้สีจากธรรมชาติ ณ วัดพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  บริษัท มิตรผล จำกัด เจ้าของโครงการ CSR จัดหาระบบกรองน้ำ ที่ให้ได้น้ำที่นำมาผสมสีแล้วได้สีตามที่ต้องการ เนื่องจากแหล่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำจากบ่อธรรมชาติซึ่งเมื่อนำมาผสมสี ที่ทางวัดพุน้ำร้อน จัดให้ ได้สีไม่ตรงกับสีแท้ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ทดลองเพื่อหาระบบกรอง ให้กับชาวบ้านกลุ่มทอผ้า เพื่อให้ได้น้ำที่นำมาผสมสีแล้วได้สีตามที่ต้องการ