News & FAQ
ช่วยอธิบายข้อดีข้อเสีย ของการใช้ Pump กับ Gravity ในการ feed น้ำยาพักใส

ตอบ : การใช้ปั้มมีข้อดีเมื่อเทียบกับการปล่อยไหลโดย gravity ดังนี้

    ข้อดี 

1.ในเรื่องของแรงอัด และการกระจายตัวของน้ำยาในท่อ

2. ลดผลกระทบที่มาจากการอุดตันที่เกิดจากน้ำยาพักใสที่จับตัวเป็นก้อน

3.ลดจำนวนถังพัก 1 ใบ

 ข้อเสีย 

1.ปริมาณที่ปั้มได้อาจจะลดลงตามระยะเวลา เนื่องจากความสึกหรอชิ้นส่วนในปั้ม

2.การบำรุงรักษา