News & FAQ
โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน

http://www.maefahluang.org/kladee/ โครงการ “กล้าดี” ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพราะเราเชื่อว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักของงานพัฒนา คือ การลงไปในพื้นที่จริง เพื่อทำความเข้าใจสภาพ “ภูมิสังคม” หรือสภาพภูมิศาสตร์และสภาพสังคมของพื้นที่ จนสามารถมองเห็นปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ประสบภัยได้ เราจึงอยากให้ชาวจิตอาสาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่เพื่อ “เข้าใจ เข้าถึง” สภาพปัญหาไปกับเรา หากท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่แต่หากไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บ สามารถส่ง 1) ชื่อ-นามสกุล 2) เพศ 3) อายุ 4) เบอร์ติดต่อที่สะดวก 5) อีเมล 6) บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินพร้อมเบอร์โทรศัพท์ มาทาง kladee@doitung.org หรือแฟกซ์หมายเลข 02- 2536999 ใส่หัวเรื่องว่า “ลงทะเบียนอาสากล้า…ดี” รับเพียง 120 คนแรกที่ลงทะเบียน เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องรถรับส่ง โดยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เราจะโทรศัพท์ไปยืนยันการเข้าร่วมกับผู้ที่ลงทะเบียน 120 คนแรก หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 252 7114 กด 8 สำหรับวันธรรมดา เวลา 9.00-18.00 น. หรือ ตั๊บ 089 206 4505 และแอน 087 339 8292 สำหรับนอกเวลาทำการและวันเสาร์-อาทิตย์