News & FAQ
TCE กับงาน แสดงสินค้านานาชาติด้านการบำบัดน้ำ, น้ำเสียและของเสีย วันที่ 22-24 มกราคม 2556

“3W Expo 2013″ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2556  ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยงานแสดงสินค้าในครั้งนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับ การบำบัดน้ำ บำบัดน้ำเสีย และการกำจัดของเสีย ทางบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้