เคมีสำหรับระบบหล่อเย็น

เคมีป้องกัน สนิมในระบบหล่อเย็น

เคมีป้องกันได้ทั้งการกัดกร่อน ตะกรัน และสิ่งสกปรกในระบบหล่อเย็น

เคมีป้องกันตะกรันในระบบหล่อเย็น

เคมีป้องกันได้ทั้งการกัดกร่อน ตะกรัน และสิ่งสกปรกในระบบหล่อเย็น

เคมีควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อลีจีโอเนลลา

น้ำในระบบทำความเย็นส่งเสริมให้เกิดสภาวะการเติบโตที่เหมาะสมสำหรับแบคทีเรียหลายชนิดรวมถึง Legionella spp

เคมีระบบ Chilled Loop

ระบบทำความร้อนและความเย็นของวงจรปิดต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรักษาสภาพของน้ำที่ถูกต้องตลอดเวล สามารถทำได้โดยใช้สารยับยั้งเพื่อควบคุมการกัดกร่อน การปนเปื้อนและรักษาการไหลและถ่ายเทความร้อน

เคมีควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

ไบโอไซด์ใช้ในการควบคุมแบคทีเรียในระบบน้ำหล่อเย็น การไม่ใช้ไบโอไซด์ในน้ำหล่อเย็น อาจนำไปสู่การสะสมของแบคทีเรียและภายใต้คราบสกปรกอาจจะพบการกัดกร่อนที่เกิดจากแบคทีเรียสะสม