อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

  • กลุ่มโรงแรม
  • กลุ่มโรงพยาบาล
  • กลุ่มอาคารสำนักงาน, ศูนย์ประชุม, ศูนย์การค้า
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
  • กลุ่มเอทานอล
  • กลุ่มโรงไฟฟ้า
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มโรงแรม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องมีโรงแรมและรีสอร์ทขยายตัวตามอุตสาหกรรมนี้ตลอดเวลา ในประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศปีละ 10 ล้านคน มีห้องพักรวมทั้งประเทศถึง 300,000 ห้อง โดยมี 100,000 ห้องอยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนที่เหลือจะอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่น คือ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น โรงแรมที่นิยมพักจากนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวระดับบนจะเป็น โรงแรม 5 ดาวขนาดใหญ่มีห้องพักมากกว่า 250 ห้อง และอยู่ในกลุ่มการบริหารของชาวต่างชาติ เช่น Marriott, Holiday Inn, Sheraton, Accor, Starwood, Sofitel, และContinental

โรงแรมเหล่านี้จะมีความสมบูรณ์ของระบบ Facility และ Utility ส่วนแนวโน้มของโรงแรมเกิดใหม่จำนวนมากจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กหรูเรียก Boutique Hotel อีกส่วนแบ่งของตลาดท่องเที่ยวที่มีความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวระยะยาวจะเป็นห้องพักราคาประหยัด เช่น คอนโดเทล, Service Apartment และ Guest house สำหรับ Service Apartment มีอยู่ในกรุงเทพถึง 10,000 ยูนิต ส่วนใหญ่จะอยู่บนถนนสุขุมวิทและมีการเติบโตปีละ 3-4%

ระบบปรับสภาพน้ำและการดูแลที่มีใช้ในโรงแรมโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย
1. เครื่องกรองน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำประปาก่อนนำไปใช้สำหรับระบบ Boiler และ Cooling โรงแรมบางแห่งที่ใช้น้ำจากแม่น้ำจะมีการติดตั้งระบบตกตะกอนน้ำก่อนนำมากรองใช้งาน

2. Boiler จะเป็น Package Boiler ขนาด 1-3 ตัน เพื่อผลิตไอน้ำและน้ำร้อนสำหรับงานซักรีดและครัว น้ำที่ป้อน Boiler จะถูกเติมเคมีภัณฑ์โดยใช้ Chemical Feeder เพื่อป้องกันตะกรันและการสึกกร่อนที่อาจเกิดขึ้นใน Boiler รวมถึงการควบคุมสภาพกรดด่างในท่อไอน้ำและท่อน้ำกลับ

3. Cooling Water System สำหรับ Central Air Condition จะประกอบด้วย Cooling Tower, Condenser และ Chilled water loop. น้ำที่ป้อน Cooling System จะถูกเติมเคมีภัณฑ์โดยใช้ Chemical Feeder เพื่อป้องกันตะกรันและการสึกกร่อน การป้องกันตระไคร่น้ำ และการเติมเคมีภัณฑ์เป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันสนิมและการสึกกร่อนในระบบน้ำเย็น

4. Swimming Pool สระว่ายน้ำเพื่อการพักผ่อนจะต้องดูแลคุณภาพและความสะอาดอยู่เสมอ การเติมคลอรีน กรด และด่าง จะต้องควบคุมปริมาณโดยตรวจวัดค่า pH & Chlorine ให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

5. Drinking Water การผลิตน้ำดื่มเพื่อใช้ในโรงแรมจะใช้เครื่องกรองละเอียดขนาดเล็กและฆ่าเชื้อโรคด้วยก๊าซโอโซน ตรวจวิเคราะห์ค่า Bacteria, Coliform และ Ecoli ให้อยู่ในมาตรฐานน้ำดื่ม

6. การบำบัดน้ำทิ้ง น้ำทิ้งจากโรงแรมเป็น Domestic Waste ระบบบำบัดทำได้โดยการเลี้ยงตะกอน เติมอากาศและจุลินทรีย์ช่วยการย่อยสลายก่อนนำไปฆ่าเชื้อโรคและปล่อยทิ้ง ก่อนปล่อยทิ้งจะตรวจวิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, DS, Settle-able Solids, Sulfide, TKN, Oil & Grease ให้ถูกต้องตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

7. งานบริการและการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อื่นๆ เช่น งานวิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์เชื้อ Legionella งานล้างตะกรันใน Boiler และ Condenser งานฉีดล้าง Cooling Tower งานเปลี่ยนถ่ายสารกรอง งานวัด Combustion งานวัด Coupon test