เคมีสำหรับระบบไอน้ำ

เคมีป้องกันสนิมในระบบหม้อไอน้ำ

เคมีป้องกันสนิมในระบบหม้อไอน้ำ ป้องกันการตกตะกอนของเกลือแร่ที่ตกผลึกซึ่งก่อตัวเป็นตะกรันภายในหม้อไอน้ำ และยังปกป้องพื้นผิวโลหะจากการกักร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

เคมีกำจัดออกซิเจน

เคมีกำจัดออกซิเจนช่วยในการลดระดับออกซิเจนในระบบ ช่วยรักษาและยืดอายุการใช้งานของหม้อไอน้ำ ทั้งนี้ เคมีกำจัดออกซิเจนมีหลายประเภทที่ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย

เคมียับยั้งการกัดกร่อน

เคมียับยั้งการกัดกร่อนเป็นวัสดุที่ยึดหรือเคลือบผิวโลหะให้ฟิล์มป้องกันหรือขัดขวางซึ่งจะหยุดปฏิกิริยาการกัดกร่อน มักใช้เคลือบชั่วคราวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนในระหว่างการจัดเก็บและการจัดส่งและระหว่างปฏิบัติงาน

เคมีป้องกันตะกรันในระบบหม้อไอน้ำ

เคมีป้องกันตะกรันในระบบหม้อไอน้ำ ป้องกันการตกตะกอนของเกลือแร่ที่ตกผลึกซึ่งก่อตัวเป็นตะกรันภายในหม้อไอน้ำ และยังปกป้องพื้นผิวโลหะจากการกักร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

เคมีป้องกันฟองในหม้อไอน้ำ

เป็นสารป้องกันฟองในหม้อไอน้ำ ควบคุมการเกิดฟอง และปัญหา Carry over ในหม้อไอน้ำทุกชนิด

เคมีป้องกันการกัดกร่อนในท่อไอน้ำและท่อน้ำควบแน่น

ส่วนใหญ่การกัดกร่อนในระบบคอนเดนเสทเกิดขึ้นในค่า pH ที่ลดลงของคอนเดนเสทเนื่องจากการสลายตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอน้ำเข้าสู่คอนเดนเสทซึ่งเรียกว่าการกัดกร่อนของกรดคาร์บอนิก