เคมีสำหรับระบบหล่อเย็น

เคมีป้องกันตะกรันในระบบหล่อเย็น

เคมีป้องกันได้ทั้งการกัดกร่อน ตะกรัน และสิ่งสกปรกในระบบหล่อเย็น

เคมีควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อลีจีโอเนลลา

น้ำในระบบทำความเย็นส่งเสริมให้เกิดสภาวะการเติบโตที่เหมาะสมสำหรับแบคทีเรียหลายชนิดรวมถึง Legionella spp