services

our services

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค/ล้างระบบ

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด เป็นบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญ ใน […]

รับปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย

เนื่องจากบริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด มีประสบการณ์ด้านสารเ […]

รายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

แพ็คเกจการวิเคราะห์น้ำ

         บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ยินดีเสนอการวิเคราะห […]

น้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ

 

ออกแบบติดตั้งระบบน้ำ

บริษัท วิศวกรรมเคมี มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่สามาร […]