บริการของเรา

บริการของเรา
 • งานบริการล้างระบบ
 • รับปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
 • รายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • แพ็คเกจการวิเคราะห์น้ำ
 • น้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ
 • ออกแบบติดตั้งระบบน้ำ
บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค/ล้างระบบ

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด เป็นบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญ ในด้านการให้บริการงานล้างระบบ และอุปกรณ์ต่างๆด้วยสารเคมี (Chemicals cleaning) โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ โดยให้การคำนึงถึง ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ของระบบ ประสิทธิภาพหลังการล้าง ความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

สำหรับงานบริการในเรื่องการล้างระบบ และอุปกรณ์ด้วยสารเคมีที่ทางบริษัทฯ รับดำเนินการ มีรายการดังนี้

 • – งานล้างระบบท่อใหม่ และงานสร้างฟิล์มสารเคมีให้กับระบบท่อใหม่ (Chemicals flushing and Chemicals Passivation for new pipeline)
 • – งานล้างหม้อไอน้ำใหม่ (Alkaline Boil Out)
 • – งานล้างหม้อไอน้ำ (Boiler Cleaning)
 • – งานล้างคอนเดนเซอร์ และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในระบบน้ำหล่อเย็น (Chemicals Cleaning for Condenser and Heat Exchanger of Cooling water system)
 • – อื่นๆ
  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางบริษัทฯ