สารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำตาล

น้ำยาฆ่าเชื้อในลูกหีบ

น้ำยาฆ่าเชื้อในลูกหีบ ป้อนเข้าสู่น้ำอ้อยโดยตรง

Biocide

Feed directly into the cane juice

สารลดฟอง

ยับยั้งการเกิดฟองในกระบวนการทำน้ำเชื่อมและกากน้ำตาล

เรซินลดสี

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดค่าสีของน้ำเชื่อม

เคมีช่วยเคี่ยว

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดความหนืด

เอนไซม์

เอนไซม์ นำไปใช้กับน้ำเชื่อม

เคมีพักใส

เคมีพักใส ใช้ในกระบวนการพักใส

เคมีป้องกันตะกรันในหม้อต้ม

เคมีป้องกันการเกิดตะกรันในชุดหม้อต้ม (Evaporator) และช่วยให้ตะกรันที่เกิดขึ้นไม่จับตัวกันแน่น ซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการทำความสะอาดและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น