ผลิตภัณฑ์

เคมีพักใส

ผลิตภัณฑืที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งใช้ตกตะกอน ในกระบวนการพักใส เป็นพอลิเมอร์ช่วยในการแยกตะกอนต่างๆออกจากน้ำอ้อย โดยอาศัยหลักการจับตัวของประจุที่แตกต่างกัน ทำให้น้ำอ้อยใสมากขึ้น ทั้งยังช่วยในการเร่งการจับตัวของตะกอนในน้ำอ้อยได้ดีกว่าแม้ช่วงเวลาฝนตกหนักและโคลนมากเป็นพิเศษ

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com