เคมีสำหรับระบบ RO

R/O Biocide

ไบโอไซด์สำหรับการฆ่าเชื้อ RO และระบบกรองและเมมเบรน (UF) มีประสิทธิภาพมากที่สุดในฐานะที่เป็นยาฆ่าเชื้อ ควบคุมเชื้อราและสาหร่าย ส่งผลให้เมมเบรนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความถี่ในการทำความสะอาด

เคมีป้องกันตะกรันในระบบ R/O

สารแคมีสำหรับระบบรีเวิร์สออสโมซิสที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันควบคุมการก่อตัวขนาดอนินทรีย์ ก่อนที่น้ำป้อนจะเข้าสู่เยื่อแผ่นรีเวิร์สออสโมซิส