ผลิตภัณฑ์

Related Products
เคมีป้องกันตะกรันในระบบ R/O

ไบโอไซด์สำหรับการฆ่าเชื้อ RO และระบบกรองและเมมเบรน (UF) มีประสิทธิภาพมากที่สุดในฐานะที่เป็นยาฆ่าเชื้อ ควบคุมเชื้อราและสาหร่าย ส่งผลให้เมมเบรนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความถี่ในการทำความสะอาด

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com