ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและไม่เป็นอันตรายและใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติที่ปลอดภัยเพื่อให้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายภาคส่วนรวมถึงกระบวนการอุตสาหกรรมและการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้ง