สารเคมีชนิดพิเศษ

สารเคมีกันซึมน้ำมัน

สารเคมีนี้ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันและไขมันผ่านพื้นผิวกระดาษ ซึ่งถูกนำไปใช้มากในอุตสาหกรรมกระดาษที่มีการสัมผัสอาหาร

เคมีลดฟอง

การเกิดฟองที่ไม่ต้องการอาจเป็นปัญหาในการใช้งานเชิงพาณิชย์การผลิตและกระบวนการอุตสาหกรรมดังนั้นจึงต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างระมัดระวังเพื่อลดหรือกำจัดผลกระทบ

สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน

สารช่วยดูดซับความชื้นและน้ำมันได้ดีมาก เมื่อผสมเพียงเล็กน้อยในส่วนผสมของอาหารผงจะช่วยป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน