ผลิตภัณฑ์

สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน

มีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นและน้ำมันได้ดีมาก เมื่อผสมเพียงเล็กน้อยในส่วนผสมของอาหารผงจะช่วยป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน (Anticaking) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการบรรจุอาหารผง (Free flowing) และใช้เป็นตัวกลาง(Carrier)ในการเปลี่ยนของเหลวเหนียวข้นให้อยู่ในสภาพผงละเอียดได้

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com