ผลิตภัณฑ์

เรซินลดสี

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดค่าสีของน้ำเชื่อม โดยอาศัยหลักการของประจุที่ต่างกัน ซึ่งเคมีจะจับกับประจุของสีเพื่อแยกออกจากน้ำเชื่อม ทำให้ได้น้ำเชื่อมที่ใส

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com