ผลิตภัณฑ์

เคมีช่วยเคี่ยว

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดความหนืดของแมสสิควิท (Massecuite) และน้ำเชื่อม (Syrub) โดยลดแรงตึงผิวและเพิ่มประสิทธิภาพการเดือด การเกิดผลึกการปั่นเหวี่ยง

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com