ผลิตภัณฑ์

เคมีป้องกันตะกรันในหม้อต้ม

เคมีป้องกันการเกิดตะกรันในชุดหม้อต้ม (Evaporator) เป็นสารช่วยกระจายตัวแบบประจุลบและตัวยับยั้งการเกิดตะกรันที่ใช้ในโรงงานน้ำตาล และช่วยให้ตะกรันที่เกิดขึ้นไม่จับตัวกันแน่น ซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการทำความสะอาดและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com